Công ty TNHH Sao Xanh (Blue Star Co.,LTD)


Cụm Công Nghiệp, Dốc 47, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251 3512 099